Servis výrobků

Servis výrobků

Společnost FAST ČR, a. s. (dále jen FAST) je autorizovaným záručním a pozáručním servisem těchto značek:


CASIO, SMARTON, SECCO, LENNOX, IRIVER- celý sortiment dodávaný na trh firmou FAST
DAEWOO - audio, video, TV, telekomunikace
SENCOR - audio, video, TV, klimatizace
GEHA - skartovací stroje
SAMSUNG – audio, video, TV (jen centrála FAST Říčany u Prahy)

Autorizované servisy SENCOR
Autorizované servisy bílá technika Daewoo, Haier a Philco
Autorizované servisy JVC

Záruční podmínky:

Společnost FAST poskytuje na shora uvedené výrobky záruku 24 měsíců ode dne prodeje výrobku koncovému uživateli za následujících podmínek:

  1. Záruka se vztahuje pouze na zboží uvedené na český trh společností FAST.
  2. Záruka se vztahuje na poruchy a závady vzniklé v průběhu záruční doby chybou výroby nebo použitých materiálů.
  3. Výrobek byl používán v souladu s návodem k obsluze a příslušnými bezpečnostními předpisy platnými v České republice.
  4. Výrobek byl předán k provedení záruční opravy v kompletním stavu včetně příslušenství spolu s řádně vyplněným záručním listem a dokladem o koupi výrobku.


Poskytovaná záruka se nevztahuje zejména:

  1. na poškození běžným opotřebením, vniknutím vody nebo jiných tekutin, přepětím v elektrické síti, mechanickým poškozením při používání výrobku, nebo při jeho dopravě
  2. na znečištění přístroje, jeho snímačů a jejich případné čištění
  3. na poškození způsobená nesprávnou instalací výrobku, nepřípustným zásahem do výrobku nebo jeho opravou v neautorizovaném servisním středisku
  4. pokud byl výrobek použit v rozporu s návodem k obsluze, nebo pokud byl výrobek použit pro jiné než domácí použití (s vyjímkou přístrojů určených pro profesionální použití)
  5. na rychle opotřebitelné díly a spotřební materiál (jako např. lampy, baterie, náplně apod.), nebylo-li prokázáno, že tyto díly nebo materiál nebyly v souladu s příslušnými technickými požadavky.
Autorizovaný servis :

FAST ČR, a. s.
Černokostelecká 1621
Říčany u Prahy 251 01
tel.: 323 204 120
fax: 323 204 121
e-mail: servis.praha@fastcr.cz

 

FAST ČR, a. s.
Cejl 31
Brno 602 00
tel.: 531 010 295
fax: 531 010 294
email: servis.brno@fastcr.cz

 

Otevírací doba : Otevírací doba :
Po 8:30 - 17:00 Po 8:00 - 16:30
ÚT 8:30 - 18:00 ÚT 8:00 - 16:30
ST 8:30 - 17:00 ST 8:00 - 16:30
ČT 8:30 - 17:00 ČT 8:00 - 16:30
8:30 - 17:00 8:00 - 16:30